Förbundsmöte

Vi har haft ett förbundsmöte där vi skulle rösta om vi skulle anta avtalet eller inte. Det blev många diskussioner, där det pratades om retroaktiviteten samt olika förändringar i allmänna anställningsvillkor.

Röstningen blev att avtalet blev antaget.                                                      Avd. 53 sa nej till avtalet, tyvärr var det bara ytterligare 6 avdelningar som sa nej. Övriga sa Ja, vilket blir ca 43 avdelningar.

De som har förhandlat för förbundets räkning anser också att avtalet är riktigt dåligt. Men man anser att det inte finns någon bra anledning att driva det vidare.

Med tanke på att alla har fått 5,4 % på 29 månader kan man kanske till nästa avtalsrörelse fundera på om vi ska stå utanför samordningen inom LO.

Peter Karlsson                                                                                              Ordförande avd 53

 

Avtalet klart

3 november 13 :55

Pappers har bittert och ytterst motvilligt tecknat ett avtal som följer den övriga löneökningsnivån inom industrin, det så kallade märket. Rikta inte besvikelsen mot våra förhandlare utan mot arbetsgivaren.

Varför gick vi inte ut i konflikt? Det Vi har ju en stark och stor strejkkassa. – Vi har naturligtvis övervägt detta.

Pappers tvingas till slut inse att verkligheten med Coronapandemi och restriktioner för att skydda liv och hälsa tillsammans med pågående korttidspermitteringar och uppsägningar på Pappers avtalsområde hade vridit konfliktvapnet ur våra händer. Vi kan bara jävligt surt konstatera att det här avtalet inte ger tillräckliga löneökningar för bibehållen köpkraft.

Arbetsgivarna ovilja att förhandla om fördelning av vinsterna och krav på återhållsamhet av löneökningar med hänvisning till pandemin är total. Våra motparter ville inte ens försöka ha en dialog om att hitta några gemensamma lösningar som skulle vara till gagn för bägge parterna.

I botten låg även hotet om uteblivna avtalspensioner och avtalslösningar för medlemmar mellan 24 till 22 år. Arbetsgivarna hade villkorat 3 åriga löneavtal för alla.

Den enkelriktade lojaliten och krav på att omvärden skall ska ställa upp med bidrag och lättnader i sjuklön och sänkta skatter är inte förvånande och går i linje med vad som kan förväntas. Svenskt Näringsliv ropar inte bara på bidrag och skattelättnader till sina krisande medlemmar, de tar även samhällets olycka som intäkt för att de företag som tjänar bra eller ännu mer ska slippa löneökningar.

AVTALET

Avtalet löper över perioden Från 31 oktober 2020 till 31 mars 2023 och är uppsägningsbart sista året.

Från 1 november 2020 till 31 mars 2022 utgår löneökningar på 2,7% det ger en ökning med 1,35% per år. Hyreshöjningarna i Norrköping var 2.2% från den 1 januari 2020.

Lönerna höjs inte alls för perioden 1 april – 31 oktober 2020. Från 1 november 2020 till 31 mars 2022 höjs lönerna med 2,7%.

Lönehöjningar fr o m den 1 april 2022 utgår med 2,3%

Till det kommer en avsättning på ytterligare 0,3% per år till delpension från 1 november 2020.

Avtalsrörelsen avlutas i de lokala förhandlingarna och det återstår att se om det finns arbetsgivare som vill dela med sig mer rättvist av vinsterna lokalt eller om avtalsnivån i centrala avtalet utnyttjas som en begränsning.

Stefan Andersson    Sektionsordförande på  Fiberväven

Styreledamot Pappers avdelning 53

( Distriktsordförande Östra distriktet /ledamot pappers förbundsstyrelse.)

2 NOVEMBER 15:10 LÄGET I AVTALSFÖRHANDLINGARNA.

Vi är nu inne på 2:a dagen utan avtal.

Efter ett  förhandlingsförsök tidigare under dagen återupptog förhandlingarna klockan 15:00 igen.

Förhandlingarna präglas av att industriarbetsgivarna inte kommer oss tillmötes på en enda punkt på en enda millimeter utöver vad  ”märket” gett till industrifacken.

”På östfronten intet nytt” skulle man kunna säga

Den största besvikelsen är väl ändå att det inte går att får löneökning eller kompensation från 1:a april i år.

En död fråga, enligt arbetsgivarna.   Eller ”så är det”!

Pappers Sektion Fibervävens förhandlare har haft ett kort informationsmöte under eftermiddagen.

Stefan Andersson

Pappers avd. 53 säkrar diagnoskapitalet

I samband med att Pappers införde Inkomstförsäkring från den 1 juli 2020 togs beslut om att sänka diagnoskapitalet i diagnosförsäkringen från 50 000 kr till 25 000 kr från den 1 januari 2021.

Vår avdelning, Pappers avd. 53, har tagit beslutet att bibehålla nivån på 50 000 kr och finansiera det med eventuellt överskott. Alltså utan höjning av premien eller avgiften.

Diagnosförsäkringen utbetalas när man fått besked om allvarligare diagnoser t.ex. Cancer, Diabetes, Akut hjärtinfarkt eller Stroke. Mer information finns på folksam.se/pappers

Alla Pappers avdelningar har inte tagit det beslutet att lokalt höja inkomstkapitalet.Därför kommer Folksam att erbjuda alla Pappers medlemmar att själva höja beloppet. Brev om detta kommer inom kort. Självklart kan ni välja att anta förslaget och då blir diagnoskapitalet 75 000 kr

Tillfälliga regler för a-kassan

Medlemsvillkoret
Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap hos oss kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. I normala fall måste du ha varit medlem minst tolv månader.

Arbetsvillkoret
I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från oss. Nu räcker det om du har arbetat:

a) minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna

b) eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.

Pappers tecknar inkomstförsäkring

​Pappers förbundsstyrelse har fattat beslut om att teckna inkomstförsäkring som kompletterar a-kasseersättningens tak upp till 80% för inkomster upp till 50 000.

Frågan var en punkt som skulle tas på förbundsårsmötet men då detta har ställts in och förbundsstyrelsen ansåg att beslutet brådskade med anledning av eventuella effekter av Coronapandemin, fattade förbundsstyrelsen beslutet. Försäkringen kommer att kunna träda ikraft vid halvårsskiftet.
Försäkringen blir obligatorisk för alla som är medlemmar när försäkringen tecknas. Där efter är kvalifikationskravet 12 månaders medlemskap.

Inga framsteg i avtalsrörelsen för Pappers

Forfarande inga framsteg i avtalsförhandlingarna. Lokalt har vi börjat förbereda för eventuella konfliktåtgärder. Strejkvaktslistor är framtagna och planering för en dygnetrunt öppen Fackexpedition.

Tidigare konflikter har normalt börjat med övertidsblockad men det kan även bli en total arbetsnedläggning.

Vårt krav på 4 % i avtalsvärde står kvar med utökning av ATK avsättning och trevals möjlighet.

 

 

Ännu inga öppningar i avtalsförhandlingarna

Arbetsgivarna har presenterat ett bud på löneökning med 1,4% vilket är långt från vårt krav att avtalet ska ge 4%.
Arbetsgivarna har även kommit med krav att försämra de villkor vi har idag. Bland annat vill man tydligare kunna bestämma över och kunna förbjuda de anställda som har eller tänker skaffa sig en bi syssla. Kan det vara så att de vill bestämma över oss även på vår fritid så att de kan beordra ut oss att arbeta övertid. Man kan undra över hur Räddningstjänsten ska kunna bemannaupp med deltidsbrandmän om arbetsgivarna stoppar möjligheterna till den typen av extraknäck.

Arbetsgivarna har även sagt att vårt lokalavtal endast skulle reglera arbetstid och lön. Allt annat skulle vara uppsägningsbart på tre månader. Detta skulle kunna innebära att våra speciella avtal om beredskap och vårt hamnavtal skulle kunna sägas upp när det passar arbetsgivaren.

Man vill även ändra texten i kollektivavtalet så att arbetsgivaren har större makt att bestämma vilken typ av driftform man ska ha. Idag ska vi vara överens om vi ska frångå nuvarande åretruntdriftsform. Detta skulle kunna innebära att vid lågkonjunktur står vi still i storhelgerna och annars kör driften. Det blir inte lätt för de anställda som lever på marginalerna, ena året har vi råd att bo i villa medan nästa måste vi flytta ut då lönen inte räcker till.

Industriarbetsgivaren har till Facken inom industrin lämnat ett bud på 1,4% som svar på deras krav på 3%. Pappers har ställt sig utanför samarbetet i denna avtalsrörelse, då de inte fick gehör för kravet på 4%, och driver nu den kampen ensam.