2 NOVEMBER 15:10 LÄGET I AVTALSFÖRHANDLINGARNA.

Vi är nu inne på 2:a dagen utan avtal.

Efter ett  förhandlingsförsök tidigare under dagen återupptog förhandlingarna klockan 15:00 igen.

Förhandlingarna präglas av att industriarbetsgivarna inte kommer oss tillmötes på en enda punkt på en enda millimeter utöver vad  ”märket” gett till industrifacken.

”På östfronten intet nytt” skulle man kunna säga

Den största besvikelsen är väl ändå att det inte går att får löneökning eller kompensation från 1:a april i år.

En död fråga, enligt arbetsgivarna.   Eller ”så är det”!

Pappers Sektion Fibervävens förhandlare har haft ett kort informationsmöte under eftermiddagen.

Stefan Andersson

Pappers avd. 53 säkrar diagnoskapitalet

I samband med att Pappers införde Inkomstförsäkring från den 1 juli 2020 togs beslut om att sänka diagnoskapitalet i diagnosförsäkringen från 50 000 kr till 25 000 kr från den 1 januari 2021.

Vår avdelning, Pappers avd. 53, har tagit beslutet att bibehålla nivån på 50 000 kr och finansiera det med eventuellt överskott. Alltså utan höjning av premien eller avgiften.

Diagnosförsäkringen utbetalas när man fått besked om allvarligare diagnoser t.ex. Cancer, Diabetes, Akut hjärtinfarkt eller Stroke. Mer information finns på folksam.se/pappers

Alla Pappers avdelningar har inte tagit det beslutet att lokalt höja inkomstkapitalet.Därför kommer Folksam att erbjuda alla Pappers medlemmar att själva höja beloppet. Brev om detta kommer inom kort. Självklart kan ni välja att anta förslaget och då blir diagnoskapitalet 75 000 kr

Tillfälliga regler för a-kassan

Medlemsvillkoret
Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap hos oss kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. I normala fall måste du ha varit medlem minst tolv månader.

Arbetsvillkoret
I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från oss. Nu räcker det om du har arbetat:

a) minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna

b) eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.

Pappers tecknar inkomstförsäkring

​Pappers förbundsstyrelse har fattat beslut om att teckna inkomstförsäkring som kompletterar a-kasseersättningens tak upp till 80% för inkomster upp till 50 000.

Frågan var en punkt som skulle tas på förbundsårsmötet men då detta har ställts in och förbundsstyrelsen ansåg att beslutet brådskade med anledning av eventuella effekter av Coronapandemin, fattade förbundsstyrelsen beslutet. Försäkringen kommer att kunna träda ikraft vid halvårsskiftet.
Försäkringen blir obligatorisk för alla som är medlemmar när försäkringen tecknas. Där efter är kvalifikationskravet 12 månaders medlemskap.

Inga framsteg i avtalsrörelsen för Pappers

Forfarande inga framsteg i avtalsförhandlingarna. Lokalt har vi börjat förbereda för eventuella konfliktåtgärder. Strejkvaktslistor är framtagna och planering för en dygnetrunt öppen Fackexpedition.

Tidigare konflikter har normalt börjat med övertidsblockad men det kan även bli en total arbetsnedläggning.

Vårt krav på 4 % i avtalsvärde står kvar med utökning av ATK avsättning och trevals möjlighet.

 

 

Ännu inga öppningar i avtalsförhandlingarna

Arbetsgivarna har presenterat ett bud på löneökning med 1,4% vilket är långt från vårt krav att avtalet ska ge 4%.
Arbetsgivarna har även kommit med krav att försämra de villkor vi har idag. Bland annat vill man tydligare kunna bestämma över och kunna förbjuda de anställda som har eller tänker skaffa sig en bi syssla. Kan det vara så att de vill bestämma över oss även på vår fritid så att de kan beordra ut oss att arbeta övertid. Man kan undra över hur Räddningstjänsten ska kunna bemannaupp med deltidsbrandmän om arbetsgivarna stoppar möjligheterna till den typen av extraknäck.

Arbetsgivarna har även sagt att vårt lokalavtal endast skulle reglera arbetstid och lön. Allt annat skulle vara uppsägningsbart på tre månader. Detta skulle kunna innebära att våra speciella avtal om beredskap och vårt hamnavtal skulle kunna sägas upp när det passar arbetsgivaren.

Man vill även ändra texten i kollektivavtalet så att arbetsgivaren har större makt att bestämma vilken typ av driftform man ska ha. Idag ska vi vara överens om vi ska frångå nuvarande åretruntdriftsform. Detta skulle kunna innebära att vid lågkonjunktur står vi still i storhelgerna och annars kör driften. Det blir inte lätt för de anställda som lever på marginalerna, ena året har vi råd att bo i villa medan nästa måste vi flytta ut då lönen inte räcker till.

Industriarbetsgivaren har till Facken inom industrin lämnat ett bud på 1,4% som svar på deras krav på 3%. Pappers har ställt sig utanför samarbetet i denna avtalsrörelse, då de inte fick gehör för kravet på 4%, och driver nu den kampen ensam.

NU KOMMER VI

UNG2020 kommer och besöker Bravikens Pappersbruk och Fitesa för att informera om Pappers största satsning någonsin.

Förutom besök på arbetsplatserna för att träffa våra yngsta anställda för att informera om höstens ungdomskongress, där alla under 30 bjuds in, kommer ett informationsmöte att hållas den 14 januari kl 17.00 i Pappers lokaler på Västgötegatan 1.

Ung 2020 på besökHär besöker Gabriell och Camilla från Ung 2020 gruppen Energi & Miljö tillsammans med våra Ung 2020 ambasadörer Patrik Thornell och Patrik Christiansen.

ung2020