Caféträff

Den 6 mars kör vi träff i Pappers Café. En aktivitet som startade i samband med nerdragningarna på Bravikens pappersbruk 2013 och pågår fortfarande. Ett tillfälle att prata om erfarenheter i arbetet med att söka nytt arbete. Vi ses på exepditionen kl 16.30.

Nomineringsmötet den 13 februari

På nomineringsmötet nominerades

till ledamöter i styrelsen för Pappers avd 53
Kenneth Johansson, Braviken och Stefan Andersson, Fiberväven

Till Kassör
Mats Asplund Fiberväven

Valen kommer att göras på avdelningens årsmöte den 20 mars.

 

 

Inbjudan till medlemsmöte

Nomineringsmöte i Pappers avd 53
Den 13/2 2016 kl. 16:00
Pappers expedition Västgötegatan 1 

Ur dagordningen:

Rapporter, Braviken & Fiberväven

Avtalet 2017

Nomineringar;

Kassör 2 år

Studieorganisatör 2 år
2 Styrelseledamöter 2 år
2 Revisorer 2 år
Kaffe med dopp
Välkomna hälsar Styrelsen
Ordförande avd 53, Mikael Larsson tfn 0736276604