Fackavgift

Avgiften om du arbetar på Bravikens Pappersbruk eller Fitesa är
Bruttolönen multiplicerat med 1.15 %
(0,9% till förbundet+lokal avgift 0,25%) + försäkringspremie 56 kr

Om du arbetar hos annan arbetsgivare utanför Pappers avtalsområde betalar du 1,5% av bruttolönen. Detta inkluderar då försäkringspremien.

Om du är sjukskriven och inte får någon lön eller är arbetslös ska du betala grundavgift på 210 kr inklusive försäkringspremien.  Meddela kassören så får du inbetalningsavi.

Om du studerar och inte har någon inkomst kan du begära avgiftsbefrielse. Meddela kassören så får du ansökningsblanketter.

Från den 1 juli 2018 är 30% av den inbetalda fackavgiften avdragsgill i deklarationen.