Pappers tecknar inkomstförsäkring

​Pappers förbundsstyrelse har fattat beslut om att teckna inkomstförsäkring som kompletterar a-kasseersättningens tak upp till 80% för inkomster upp till 50 000.

Frågan var en punkt som skulle tas på förbundsårsmötet men då detta har ställts in och förbundsstyrelsen ansåg att beslutet brådskade med anledning av eventuella effekter av Coronapandemin, fattade förbundsstyrelsen beslutet. Försäkringen kommer att kunna träda ikraft vid halvårsskiftet.
Försäkringen blir obligatorisk för alla som är medlemmar när försäkringen tecknas. Där efter är kvalifikationskravet 12 månaders medlemskap.