Pappers avd 53 bjuder in till Medlemsmöte

 Den 6/5 2019 kl. 16:15 

Pappers expedition Västgötegatan 1

 Ur dagordningen:                                

  Sedvanliga Rapporter

  • Fiberväven
  • Braviken
  • Studier

    Fyllnadsval sektion Braviken

  •  Två Skyddsombud Energi&miljö
  •  En ledamot till Fredriksnäs styrelse                                         

                 Förtäring

                 Välkomna
           hälsar Styrelsen

                bergsbron havet