Ännu inga öppningar i avtalsförhandlingarna

Arbetsgivarna har presenterat ett bud på löneökning med 1,4% vilket är långt från vårt krav att avtalet ska ge 4%.
Arbetsgivarna har även kommit med krav att försämra de villkor vi har idag. Bland annat vill man tydligare kunna bestämma över och kunna förbjuda de anställda som har eller tänker skaffa sig en bi syssla. Kan det vara så att de vill bestämma över oss även på vår fritid så att de kan beordra ut oss att arbeta övertid. Man kan undra över hur Räddningstjänsten ska kunna bemannaupp med deltidsbrandmän om arbetsgivarna stoppar möjligheterna till den typen av extraknäck.

Arbetsgivarna har även sagt att vårt lokalavtal endast skulle reglera arbetstid och lön. Allt annat skulle vara uppsägningsbart på tre månader. Detta skulle kunna innebära att våra speciella avtal om beredskap och vårt hamnavtal skulle kunna sägas upp när det passar arbetsgivaren.

Man vill även ändra texten i kollektivavtalet så att arbetsgivaren har större makt att bestämma vilken typ av driftform man ska ha. Idag ska vi vara överens om vi ska frångå nuvarande åretruntdriftsform. Detta skulle kunna innebära att vid lågkonjunktur står vi still i storhelgerna och annars kör driften. Det blir inte lätt för de anställda som lever på marginalerna, ena året har vi råd att bo i villa medan nästa måste vi flytta ut då lönen inte räcker till.

Industriarbetsgivaren har till Facken inom industrin lämnat ett bud på 1,4% som svar på deras krav på 3%. Pappers har ställt sig utanför samarbetet i denna avtalsrörelse, då de inte fick gehör för kravet på 4%, och driver nu den kampen ensam.