Insamling för en gåva till Barnavdelningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping

På initiativ från fackklubben GS på Braviken Sågverk startades en insamling för en gåva till Barnavdelningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Företaget hängde på och både Holmen Timber och Holmen Skog var med och bidrog. Även andra företag hängde på och bidrog. Pappers avd.53 tyckte att det var en mycket god idé och stöttade insamlingen. Totalt fick man ihop 60 000 kr som överlämnades till Lekterapin på Vrinnevisjukhuset.

DSC_0006 redigerat

Caféträff

Den 6 mars kör vi träff i Pappers Café. En aktivitet som startade i samband med nerdragningarna på Bravikens pappersbruk 2013 och pågår fortfarande. Ett tillfälle att prata om erfarenheter i arbetet med att söka nytt arbete. Vi ses på exepditionen kl 16.30.

Inbjudan till medlemsmöte

Nomineringsmöte i Pappers avd 53
Den 13/2 2016 kl. 16:00
Pappers expedition Västgötegatan 1 

Ur dagordningen:

Rapporter, Braviken & Fiberväven

Avtalet 2017

Nomineringar;

Kassör 2 år

Studieorganisatör 2 år
2 Styrelseledamöter 2 år
2 Revisorer 2 år
Kaffe med dopp
Välkomna hälsar Styrelsen
Ordförande avd 53, Mikael Larsson tfn 0736276604