Pappers överraskade både LO och Svenskt Näringsliv med krav på 4 % lönelyft.

När Pappers Ledningsgrupp kallade till pressträff och presenterade vilken nivå på löneökning som man kommer att kräva i kommande löneförhandlingar satte både arbetsgivarparten och kamraterna i övriga LO förbund kaffet i halsen. Att lilla Pappersförbundet skulle gå ut med ett krav på 4% blev en överraskning. Det har alltid varit de stora förbunden som IF metall som har fått sätta märket. Men Pappers har ofta gått sin egen värd och samarbetar inte gärna med de större förbunden. Pappers är ett litet förbund och dess röst kanske inte hörs så mycket i LO borgen, men vi sitter på en mycket stark bransch för svensk ekonomi.

Den strategi som vi haft under många år med låga löneökningar har gett de flesta av oss små reallöneökningar och låg inflation. Men vi ser också hur klyftorna ökar i samhället då andra grupper som inte behöver rätta sig efter märket har fått klart bättre löneökningar. Det har varit klart bättre som tjänsteman att hoppa runt bland företagen och på så sätt få upp sin lön. Men vi måste hålla oss till våra avtal som inte går en cent över märket.

Hederligt arbete måste också löna sig inte bara placeringar på Börsen.

Utöver kravet på 4 % löneökning har även andra krav diskuterats på avtalskonferensen, så som förändringar i regelverket för ATK och OB ersättningar. Det var en lång lista med problemfrågor som under nuvarande avtalsperiod har kommit upp som problem eller önskemål om förbättringar. Den listan kommer att, under förberedelserna inför man ska lägga fram kravspecifikationen, reduceras till de viktigast kraven. Vi återkommer med dem när det är klart

Nu startar lönerörelsen inför nästa års löneförhandlingar.

På onsdag träffas alla avdelningar inom Pappers för att ta fram vilka krav som vi ska ställa på arbetsgivaren när det gäller våra löner och våra anställningsavtal. Vinsterna inom industrin är goda och framtiden ser ljus ut för skogsindustrin. Arbetsgivarna matchar varandra med att ge ut aktieprogram till högre chefer. Medan vi får avvakta resultatet från förhandlingarna. Kampviljan är god ute bland medlemmarna och det kommer att bli en tuff vår om man inte kan komma överens.

Vi återkommer nästa vecka med resultatet från konferensen som pågår den 4 till 6 september.

 

Pappers avd 53 bjuder in till Medlemsmöte

 Den 6/5 2019 kl. 16:15 

Pappers expedition Västgötegatan 1

 Ur dagordningen:                                

  Sedvanliga Rapporter

  • Fiberväven
  • Braviken
  • Studier

    Fyllnadsval sektion Braviken

  •  Två Skyddsombud Energi&miljö
  •  En ledamot till Fredriksnäs styrelse                                         

                 Förtäring

                 Välkomna
           hälsar Styrelsen

                bergsbron havet

Inbjudan till Nomineringsmöte

Nomineringsmöte i Pappers avd 53

Den 4/2 2019 kl. 16:15
Pappers expedition Västgötegatan 1

Ur dagordningen:
Nomineringar;
Kassör 2 år
2 Styrelseledamöter 2 år
2 Revisor 2 år

Sedvanliga rapporter

Förtäring

Välkomna hälsar Styrelsen

________________________________________________________________
Ordförande avd 53, Mikael Larsson tfn 0736276604

Nomineringsmötet utan förändringar på sektion Braviken

Kenneth Johansson och Ari Aula blev de enda nominerade till posterna som Sektion Bravikens sektionsordförande respektive styrelseledamot inför valet på årsmötet den 24 januari.

På mötet antogs även verksamhetsplanen för 2019
Här kan ni se vilka punkter som vi ska prioritera nästa år :
Vplan sektion Braviken 2019

Tomten hade även detta år varit och lämnat julaklappar som lottades ut till allas belåtenhet.

Pappers norrköpingsavdelningar höll gemensamt Valmedlemsmöte på Arbetets Museum

Delar ur Pappers förbundsledningen samt riksdagsman Peter Persson närvarade på ett gemensamt möte med Norköpings avdelningarna. Syftet med mötet var att informera om vad som vi bör tänka på vid valet den 9 september.

IMG_2137

Man känner en oro för att arbetsrätten kommer att försämras kraftigt  om fel partier får makten nästa mandatperiod. Risken för lönesänkningar är uppenbar om borgarnas krav på lägre a-kassenivåer och lagstadgade låga löner vid anställning av nyanlända.

Kommunal rådet Kikki Liljeblad (S) var med och informerade om den lokala politiken i Norrköping.

IMG_2136

När det gäller arbetslösheten har Norköping har lyckats minska den mer än rikssnittet.  Hon anser att skatte sänkningar inte är lösningen på de problem som finns och att oppositionen lovar runt och håller tunt.
Önskemål fanns att under Hösten arrangera ett liknande möte där vi kan diskutera de lokala frågorna i Norrköping.

 

 

 

Inbjudan till Medlemsmöte med valtema

Norrköpings Pappersavdelningar avd 51 Fiskeby, avd 53 Braviken/Fiberväven och avd 54 Skärblacka inbjuder till medlemsmöte/valträff

När: Den 16 augusti klockan 18:00 i Laxholmenkällaren (bottenplan på arbetes museum).

Vi bjuder på grillbuffé med alkoholfritt alternativ
(öl och vin säljs i baren om så önskas)

Det kommer vara ett antal inbjudna gäster på mötet, som ni har möjlighet att ställa frågor till angående valet och diskutera politik till dem.

Gäster:
Pappers Förbundsordförande Matts Jutterström
Pappers 1:e vice Ordförande Mikael Lilja
Pappers 2:a vice Ordförande Per-Anders Pettersson
Riksdagsledamoten Peter Persson
Kommunalråd

Även Pappersmedlemmarna som finns på kommunfullmäktigelistorna till Söderköping och Norrköping kommer också att närvara på mötet.
Dessa är:
-Kenneth Johansson plats 5 på Socialdemokraternas vallista till kommunfullmäktige i Söderköping.
-Claes Nöjd plats 17 på Socialdemokraternas vallista till kommunfullmäktige i Norrköping.
Peter Karlsson plats 25 på Socialdemokraternas vallista till kommunfullmäktige i Norrköping

Anmäl er senast den 8 augusti på mail till: peter.karlsson2@holmenpaper.com