Kontakta oss

Avdelningsordförande
Peter Karlsson
070 297 60 32

Kassör
Mats Asplund
011 12 63 67

Sektion Braviken
011 23 69 08

Sektion Fiberväven
011 24 44 40