Kontakta oss

Avdelningsordförande
Mickael Larsson
0736 27 66 04

Kassör
Mats Asplund
011 12 63 67

Sektion Braviken
011 23 69 08

Sektion Fiberväven
011 24 44 40