Jag vill gå med i Pappers

För att få bli medlem i Pappers avd 53 måste man ha en anställning  på Bravikens Pappersbruk eller Fitesa Sweden AB.

Kontakta någon av våra sektionsexpeditioner
Braviken 011-23 69 08
Fitesa 011-24 44 40

eller maila pappers.avd53@telia.com