Avtalsförhandlingar 2020

Avtalet klart

ladda ner avtalet här