Avtalsförhandlingar 2020

Nu har parterna överlämnat sina krav listor i förhandlingarna.

Förbundets framställan innehåller bl.a.

lönerna ska höjas med 4 % var av hälften ska vara generellt lika till alla och resten fördelas efter lokal förhandling.

ni kan läsa hela framställan här Kollektivavtalskrav 2020

Gemensamt med PTK facken har man även gjort följande framställan. Gemensamma krav avtal 2020