Avtalsförhandlingar 2020

Avtalsförhandlingarna återtas i september

Nuvarande avtal prolongeras tillsvidare

___________________________________________________________________________

 

Nu har parterna överlämnat sina krav listor i förhandlingarna.

Förbundets framställan innehåller bl.a.

lönerna ska höjas med 4 % var av hälften ska vara generellt lika till alla och resten fördelas efter lokal förhandling.

ni kan läsa hela framställan här Kollektivavtalskrav 2020

Gemensamt med PTK facken har man även gjort följande framställan. Gemensamma krav avtal 2020