Pappers avd. 53 säkrar diagnoskapitalet

I samband med att Pappers införde Inkomstförsäkring från den 1 juli 2020 togs beslut om att sänka diagnoskapitalet i diagnosförsäkringen från 50 000 kr till 25 000 kr från den 1 januari 2021.

Vår avdelning, Pappers avd. 53, har tagit beslutet att bibehålla nivån på 50 000 kr och finansiera det med eventuellt överskott. Alltså utan höjning av premien eller avgiften.

Diagnosförsäkringen utbetalas när man fått besked om allvarligare diagnoser t.ex. Cancer, Diabetes, Akut hjärtinfarkt eller Stroke. Mer information finns på folksam.se/pappers

Alla Pappers avdelningar har inte tagit det beslutet att lokalt höja inkomstkapitalet.Därför kommer Folksam att erbjuda alla Pappers medlemmar att själva höja beloppet. Brev om detta kommer inom kort. Självklart kan ni välja att anta förslaget och då blir diagnoskapitalet 75 000 kr