Våra medlemsmöten för 2020

Våra planerade medlemsmöten 2020

Samtliga möten hålls på vår expedition Västgötegatan 1.
Parkering finns i Parkeringshuset Vårdtornet på Garvaregatan.

Årsmöte i avd 53            18 mars kl 16:10

Medlemsmöte sektion Braviken     16 april kl 16:00