Inbjudan till digitalt medlemsmöte i Pappers avd 53

Den 20/5 2021 kl. 16:00

Man anmäler sig till mötet genom att skicka ett mail till stefan.andersson@fitesa.com

Man får en inbjudan till TEAMS möte. Den som känner sig osäker hur det fungerar kan vända sig till respektive sektion.

Sista anmälningsdag är den 20/5  09:00

Ur dagordningen:

Val av Kassör

Nominerad: Mats Asplund

Val av 2 styrelseledamöter

Nominerade: Fredrik K Andersson. Stefan Andersson.

Kenneth Johansson

Val av Studieorganisatör

Nominerad: Marcus Davidsson

Val av 2 revisorer

Nominerade : Ulf Svensson

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut om medlemsavgift 2021

+ information om hur det går för bruken.

Välkomna hälsar styrelsen

Vice Ordförande avd.53 Stefan Andersson tel 0701764744

affisch till medlemsmöte 20 maj 2021 2