Kategoriarkiv: Okategoriserade

Förändring av diagnosförsäkringen

1 / 1
Förändring av diagnosförsäkring
På avdelningens medlemsmöte den 14/11 2022 beslutades att avdelningen säger upp den extra försäkringen som berör diagnosdelen from den 1/1 2023. Kostnaden har varit 25 kronor per medlem/månad som avdelningen har stått för.
Bakgrunden till denna uppsägning är att villkoren i diagnosdelen förändrades den 1/1 2022. Förändringen var att ta bort hörselnedsättning och diabetes som ersättningsbar diagnos.
Många av våra medlemmar har tidigare drabbats av dessa diagnoser och försäkringen har därför tappat i värde för medlemmarna.
Det man även gjorde i samband med detta var att man la till ett antal diagnoser av allvarligare sort som ersättningsbar.
Om du fortfarande vill ha förhöjd ersättning upp till 50 000 kronor i stället för 25 000 kronor som försäkringen kan komma att ge från och med 1/1–2023 med godkänd diagnos, kan du själv kontakta Folksam och individuellt komplettera med ett tillägg.
Avdelningsstyrelsen 21/11 2022

Inbjudan till digitalt medlemsmöte i Pappers avd 53

Den 20/5 2021 kl. 16:00

Man anmäler sig till mötet genom att skicka ett mail till stefan.andersson@fitesa.com

Man får en inbjudan till TEAMS möte. Den som känner sig osäker hur det fungerar kan vända sig till respektive sektion.

Sista anmälningsdag är den 20/5  09:00

Ur dagordningen:

Val av Kassör

Nominerad: Mats Asplund

Val av 2 styrelseledamöter

Nominerade: Fredrik K Andersson. Stefan Andersson.

Kenneth Johansson

Val av Studieorganisatör

Nominerad: Marcus Davidsson

Val av 2 revisorer

Nominerade : Ulf Svensson

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut om medlemsavgift 2021

+ information om hur det går för bruken.

Välkomna hälsar styrelsen

Vice Ordförande avd.53 Stefan Andersson tel 0701764744

affisch till medlemsmöte 20 maj 2021 2

Förbundsmöte

Vi har haft ett förbundsmöte där vi skulle rösta om vi skulle anta avtalet eller inte. Det blev många diskussioner, där det pratades om retroaktiviteten samt olika förändringar i allmänna anställningsvillkor.

Röstningen blev att avtalet blev antaget.                                                      Avd. 53 sa nej till avtalet, tyvärr var det bara ytterligare 6 avdelningar som sa nej. Övriga sa Ja, vilket blir ca 43 avdelningar.

De som har förhandlat för förbundets räkning anser också att avtalet är riktigt dåligt. Men man anser att det inte finns någon bra anledning att driva det vidare.

Med tanke på att alla har fått 5,4 % på 29 månader kan man kanske till nästa avtalsrörelse fundera på om vi ska stå utanför samordningen inom LO.

Peter Karlsson                                                                                              Ordförande avd 53