Här finns vi

Avdelninges expeditionen finns på Västgötegatan 1

Besök endast efter bokade tider
Telefonnummer 011-12 63 67 kassör Mats Asplund

Sektion Braviken har expedition i vaktbyggnade i Braviken
Telefonnummer 011- 23 69 08
sektionsordförande Kenneth johansson

Sektion fiberweben har expedition på Fitesa
Telefonnummer 011-24 44 40
Sektionsordförande Stefan Andersson