Information från avdelningen!

 

Till avdelningens medlemmar i sektion Fiberväven
Kommentar till den pågående namninsamlingen.
Beslutet att återta förhandlingsrätten är enligt våra stadgar §19 mom.6. Enligt vårt förbund är stadgarna korrekt tolkade.
Ytterligare kommentarer till detta beslut kommer att lämnas på ett medlemsmöte.
När det gäller beskrivningen av hur förtroendevalda i avdelningsstyrelsen har agerat så  är det beklagligt att man valt att uttrycka sig på detta sätt. De som är utpekade uppfattar detta som ett personangrepp och kränkande särbehandling av förtroendevald.
Det är varje medlems rätt att på ett demokratiskt sätt uttrycka sina åsikter. Detta ska naturligtvis ske av egen fri vilja och en personlig uppfattning.
Den text som presenteras tillsammans med namninsamlingen innehåller felaktigt grundade påståenden och personangrepp. Därför är det viktigt att vara införstådd med att det inte bara är textens författare som får stå för detta utan även den som väljer att skriva under.
Kränkande särbehandling definieras som ”handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap”. Det kan vara genom ord och handlingar, men också i digital form som mejl, sms eller i sociala medier. Handlingarna kan komma från chefer och kollegor eller från en hel arbetsgrupp.
Kränkningar kan ta sig många olika uttryck på arbetsplatsen och är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Att bli exkluderad från möten, ignorerad, utsatt för sexistiska skämt, nedsättande ord, ryktesspridning eller förlöjliganden är exempel på kränkande särbehandling.
Att utsättas för kränkande särbehandling är känslomässigt påfrestande och kan i längden leda till allvarlig psykisk ohälsa.

Förändring av diagnosförsäkringen

1 / 1
Förändring av diagnosförsäkring
På avdelningens medlemsmöte den 14/11 2022 beslutades att avdelningen säger upp den extra försäkringen som berör diagnosdelen from den 1/1 2023. Kostnaden har varit 25 kronor per medlem/månad som avdelningen har stått för.
Bakgrunden till denna uppsägning är att villkoren i diagnosdelen förändrades den 1/1 2022. Förändringen var att ta bort hörselnedsättning och diabetes som ersättningsbar diagnos.
Många av våra medlemmar har tidigare drabbats av dessa diagnoser och försäkringen har därför tappat i värde för medlemmarna.
Det man även gjorde i samband med detta var att man la till ett antal diagnoser av allvarligare sort som ersättningsbar.
Om du fortfarande vill ha förhöjd ersättning upp till 50 000 kronor i stället för 25 000 kronor som försäkringen kan komma att ge från och med 1/1–2023 med godkänd diagnos, kan du själv kontakta Folksam och individuellt komplettera med ett tillägg.
Avdelningsstyrelsen 21/11 2022

Inbjudan till digitalt medlemsmöte i Pappers avd 53

Den 20/5 2021 kl. 16:00

Man anmäler sig till mötet genom att skicka ett mail till stefan.andersson@fitesa.com

Man får en inbjudan till TEAMS möte. Den som känner sig osäker hur det fungerar kan vända sig till respektive sektion.

Sista anmälningsdag är den 20/5  09:00

Ur dagordningen:

Val av Kassör

Nominerad: Mats Asplund

Val av 2 styrelseledamöter

Nominerade: Fredrik K Andersson. Stefan Andersson.

Kenneth Johansson

Val av Studieorganisatör

Nominerad: Marcus Davidsson

Val av 2 revisorer

Nominerade : Ulf Svensson

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut om medlemsavgift 2021

+ information om hur det går för bruken.

Välkomna hälsar styrelsen

Vice Ordförande avd.53 Stefan Andersson tel 0701764744

affisch till medlemsmöte 20 maj 2021 2

Förbundsmöte

Vi har haft ett förbundsmöte där vi skulle rösta om vi skulle anta avtalet eller inte. Det blev många diskussioner, där det pratades om retroaktiviteten samt olika förändringar i allmänna anställningsvillkor.

Röstningen blev att avtalet blev antaget.                                                      Avd. 53 sa nej till avtalet, tyvärr var det bara ytterligare 6 avdelningar som sa nej. Övriga sa Ja, vilket blir ca 43 avdelningar.

De som har förhandlat för förbundets räkning anser också att avtalet är riktigt dåligt. Men man anser att det inte finns någon bra anledning att driva det vidare.

Med tanke på att alla har fått 5,4 % på 29 månader kan man kanske till nästa avtalsrörelse fundera på om vi ska stå utanför samordningen inom LO.

Peter Karlsson                                                                                              Ordförande avd 53

 

Avtalet klart

3 november 13 :55

Pappers har bittert och ytterst motvilligt tecknat ett avtal som följer den övriga löneökningsnivån inom industrin, det så kallade märket. Rikta inte besvikelsen mot våra förhandlare utan mot arbetsgivaren.

Varför gick vi inte ut i konflikt? Det Vi har ju en stark och stor strejkkassa. – Vi har naturligtvis övervägt detta.

Pappers tvingas till slut inse att verkligheten med Coronapandemi och restriktioner för att skydda liv och hälsa tillsammans med pågående korttidspermitteringar och uppsägningar på Pappers avtalsområde hade vridit konfliktvapnet ur våra händer. Vi kan bara jävligt surt konstatera att det här avtalet inte ger tillräckliga löneökningar för bibehållen köpkraft.

Arbetsgivarna ovilja att förhandla om fördelning av vinsterna och krav på återhållsamhet av löneökningar med hänvisning till pandemin är total. Våra motparter ville inte ens försöka ha en dialog om att hitta några gemensamma lösningar som skulle vara till gagn för bägge parterna.

I botten låg även hotet om uteblivna avtalspensioner och avtalslösningar för medlemmar mellan 24 till 22 år. Arbetsgivarna hade villkorat 3 åriga löneavtal för alla.

Den enkelriktade lojaliten och krav på att omvärden skall ska ställa upp med bidrag och lättnader i sjuklön och sänkta skatter är inte förvånande och går i linje med vad som kan förväntas. Svenskt Näringsliv ropar inte bara på bidrag och skattelättnader till sina krisande medlemmar, de tar även samhällets olycka som intäkt för att de företag som tjänar bra eller ännu mer ska slippa löneökningar.

AVTALET

Avtalet löper över perioden Från 31 oktober 2020 till 31 mars 2023 och är uppsägningsbart sista året.

Från 1 november 2020 till 31 mars 2022 utgår löneökningar på 2,7% det ger en ökning med 1,35% per år. Hyreshöjningarna i Norrköping var 2.2% från den 1 januari 2020.

Lönerna höjs inte alls för perioden 1 april – 31 oktober 2020. Från 1 november 2020 till 31 mars 2022 höjs lönerna med 2,7%.

Lönehöjningar fr o m den 1 april 2022 utgår med 2,3%

Till det kommer en avsättning på ytterligare 0,3% per år till delpension från 1 november 2020.

Avtalsrörelsen avlutas i de lokala förhandlingarna och det återstår att se om det finns arbetsgivare som vill dela med sig mer rättvist av vinsterna lokalt eller om avtalsnivån i centrala avtalet utnyttjas som en begränsning.

Stefan Andersson    Sektionsordförande på  Fiberväven

Styreledamot Pappers avdelning 53

( Distriktsordförande Östra distriktet /ledamot pappers förbundsstyrelse.)