Förändring av diagnosförsäkringen

1 / 1
Förändring av diagnosförsäkring
På avdelningens medlemsmöte den 14/11 2022 beslutades att avdelningen säger upp den extra försäkringen som berör diagnosdelen from den 1/1 2023. Kostnaden har varit 25 kronor per medlem/månad som avdelningen har stått för.
Bakgrunden till denna uppsägning är att villkoren i diagnosdelen förändrades den 1/1 2022. Förändringen var att ta bort hörselnedsättning och diabetes som ersättningsbar diagnos.
Många av våra medlemmar har tidigare drabbats av dessa diagnoser och försäkringen har därför tappat i värde för medlemmarna.
Det man även gjorde i samband med detta var att man la till ett antal diagnoser av allvarligare sort som ersättningsbar.
Om du fortfarande vill ha förhöjd ersättning upp till 50 000 kronor i stället för 25 000 kronor som försäkringen kan komma att ge från och med 1/1–2023 med godkänd diagnos, kan du själv kontakta Folksam och individuellt komplettera med ett tillägg.
Avdelningsstyrelsen 21/11 2022