Inga framsteg i avtalsrörelsen för Pappers

Forfarande inga framsteg i avtalsförhandlingarna. Lokalt har vi börjat förbereda för eventuella konfliktåtgärder. Strejkvaktslistor är framtagna och planering för en dygnetrunt öppen Fackexpedition.

Tidigare konflikter har normalt börjat med övertidsblockad men det kan även bli en total arbetsnedläggning.

Vårt krav på 4 % i avtalsvärde står kvar med utökning av ATK avsättning och trevals möjlighet.