Nomineringsmötet den 13 februari

På nomineringsmötet nominerades

till ledamöter i styrelsen för Pappers avd 53
Kenneth Johansson, Braviken och Stefan Andersson, Fiberväven

Till Kassör
Mats Asplund Fiberväven

Valen kommer att göras på avdelningens årsmöte den 20 mars.