Avtal 2017-2019

Nu är avtalet klart för 2017 och tre år framåt.

5,9 % i löneökning och avsättning till ny särskild delpension med en avsättning 0,6% under avtalsperioden.

Fördelningen per år är:

2017 ; 284 kr generellt och 285 kr att fördela lokalt. Tilläggen höjs med  2%

2018 ; 261 kr generellt och 261 kr att fördela lokalt. Tilläggen höjs med 1,8 %

2019 ; 310 kr generellt och 310 kr att fördela lokalt. Tilläggen höjs med 2,1 %

Vi återkommer med vad som uppgörelsen innehåller i övrigt.

————————————————————————————-

Våra krav är 286 kronor generellt till alla samt 286 kronor för de lokala parterna att fördela. Utöver detta kräver vi en utökning av ATK med 0,8%.
Vi har även begärt flera förändringar i våra villkorsavtal. Bl.a maximerad arbetstid till 13 timmar per dygn.

Vi kommer löpande att informera om förhandlingsläget.

Senaste från DA angående förhandlingarna.

Våra avtalskrav

Arbetsgivarens avtalskrav

Den 15 mars meddelar våra förhandlare att det går trögt i förhandlingarna angående allmänna anställningsvillkor. Precis som det gör på samtliga övriga områden.

Vi kommer att gå igenom konflikthandboken på styrelsemötet måndag den 20 och förbereda oss för att det kan bli konflikt.