Alla inlägg av Peter Karlsson

Ännu inga öppningar i avtalsförhandlingarna

Arbetsgivarna har presenterat ett bud på löneökning med 1,4% vilket är långt från vårt krav att avtalet ska ge 4%.
Arbetsgivarna har även kommit med krav att försämra de villkor vi har idag. Bland annat vill man tydligare kunna bestämma över och kunna förbjuda de anställda som har eller tänker skaffa sig en bi syssla. Kan det vara så att de vill bestämma över oss även på vår fritid så att de kan beordra ut oss att arbeta övertid. Man kan undra över hur Räddningstjänsten ska kunna bemannaupp med deltidsbrandmän om arbetsgivarna stoppar möjligheterna till den typen av extraknäck.

Arbetsgivarna har även sagt att vårt lokalavtal endast skulle reglera arbetstid och lön. Allt annat skulle vara uppsägningsbart på tre månader. Detta skulle kunna innebära att våra speciella avtal om beredskap och vårt hamnavtal skulle kunna sägas upp när det passar arbetsgivaren.

Man vill även ändra texten i kollektivavtalet så att arbetsgivaren har större makt att bestämma vilken typ av driftform man ska ha. Idag ska vi vara överens om vi ska frångå nuvarande åretruntdriftsform. Detta skulle kunna innebära att vid lågkonjunktur står vi still i storhelgerna och annars kör driften. Det blir inte lätt för de anställda som lever på marginalerna, ena året har vi råd att bo i villa medan nästa måste vi flytta ut då lönen inte räcker till.

Industriarbetsgivaren har till Facken inom industrin lämnat ett bud på 1,4% som svar på deras krav på 3%. Pappers har ställt sig utanför samarbetet i denna avtalsrörelse, då de inte fick gehör för kravet på 4%, och driver nu den kampen ensam.

NU KOMMER VI

UNG2020 kommer och besöker Bravikens Pappersbruk och Fitesa för att informera om Pappers största satsning någonsin.

Förutom besök på arbetsplatserna för att träffa våra yngsta anställda för att informera om höstens ungdomskongress, där alla under 30 bjuds in, kommer ett informationsmöte att hållas den 14 januari kl 17.00 i Pappers lokaler på Västgötegatan 1.

Ung 2020 på besökHär besöker Gabriell och Camilla från Ung 2020 gruppen Energi & Miljö tillsammans med våra Ung 2020 ambasadörer Patrik Thornell och Patrik Christiansen.

ung2020

Inbjudan till Nomineringsmöte sektion Braviken

Nomineringsmöte

Onsdagen den 18 december 2019
kl 16.00
Pappers exepedition
Västgötegatan 1
Mötet betalas enligt Samverkansavtalet (UVA)

Urdagordningen:
information från

 • Förhandling
 • MBL
 • Skydd
 • Studier

Beslut om Sektion Bravikens verksamhetsplan

Nominering av

 • Studieansvarig på 2 år
 • Två styrelseledamöter på 2 år
 • Huvudskyddsombud produktion på 3 år
 • Huvudskyddsombud underhåll på 3 år
 • Arbetsställets huvudskyddsombud på 3 år

Mötet avslutas med jullotteri
Välkommna

Inbjudan till Medlemsmöte i avd 53

Medlemsmöte i Pappers avd 53

 Den 21/11 2019 kl. 16:15
Pappers expedition Västgötegatan 1

Ur dagordningen:

 • Beslut om medlemsavgift
 •  Antagande av verksamhetsplan

  Sedvanliga Rapporter

 • Fiberväven
 • Braviken
 • Studier mm.

 Fika

 Välkomna hälsar Styrelsen

 

Pappers överraskade både LO och Svenskt Näringsliv med krav på 4 % lönelyft.

När Pappers Ledningsgrupp kallade till pressträff och presenterade vilken nivå på löneökning som man kommer att kräva i kommande löneförhandlingar satte både arbetsgivarparten och kamraterna i övriga LO förbund kaffet i halsen. Att lilla Pappersförbundet skulle gå ut med ett krav på 4% blev en överraskning. Det har alltid varit de stora förbunden som IF metall som har fått sätta märket. Men Pappers har ofta gått sin egen värd och samarbetar inte gärna med de större förbunden. Pappers är ett litet förbund och dess röst kanske inte hörs så mycket i LO borgen, men vi sitter på en mycket stark bransch för svensk ekonomi.

Den strategi som vi haft under många år med låga löneökningar har gett de flesta av oss små reallöneökningar och låg inflation. Men vi ser också hur klyftorna ökar i samhället då andra grupper som inte behöver rätta sig efter märket har fått klart bättre löneökningar. Det har varit klart bättre som tjänsteman att hoppa runt bland företagen och på så sätt få upp sin lön. Men vi måste hålla oss till våra avtal som inte går en cent över märket.

Hederligt arbete måste också löna sig inte bara placeringar på Börsen.

Utöver kravet på 4 % löneökning har även andra krav diskuterats på avtalskonferensen, så som förändringar i regelverket för ATK och OB ersättningar. Det var en lång lista med problemfrågor som under nuvarande avtalsperiod har kommit upp som problem eller önskemål om förbättringar. Den listan kommer att, under förberedelserna inför man ska lägga fram kravspecifikationen, reduceras till de viktigast kraven. Vi återkommer med dem när det är klart

Nu startar lönerörelsen inför nästa års löneförhandlingar.

På onsdag träffas alla avdelningar inom Pappers för att ta fram vilka krav som vi ska ställa på arbetsgivaren när det gäller våra löner och våra anställningsavtal. Vinsterna inom industrin är goda och framtiden ser ljus ut för skogsindustrin. Arbetsgivarna matchar varandra med att ge ut aktieprogram till högre chefer. Medan vi får avvakta resultatet från förhandlingarna. Kampviljan är god ute bland medlemmarna och det kommer att bli en tuff vår om man inte kan komma överens.

Vi återkommer nästa vecka med resultatet från konferensen som pågår den 4 till 6 september.

 

Pappers avd 53 bjuder in till Medlemsmöte

 Den 6/5 2019 kl. 16:15 

Pappers expedition Västgötegatan 1

 Ur dagordningen:                                

  Sedvanliga Rapporter

 • Fiberväven
 • Braviken
 • Studier

    Fyllnadsval sektion Braviken

 •  Två Skyddsombud Energi&miljö
 •  En ledamot till Fredriksnäs styrelse                                         

                 Förtäring

                 Välkomna
           hälsar Styrelsen

                bergsbron havet

Inbjudan till Nomineringsmöte

Nomineringsmöte i Pappers avd 53

Den 4/2 2019 kl. 16:15
Pappers expedition Västgötegatan 1

Ur dagordningen:
Nomineringar;
Kassör 2 år
2 Styrelseledamöter 2 år
2 Revisor 2 år

Sedvanliga rapporter

Förtäring

Välkomna hälsar Styrelsen

________________________________________________________________
Ordförande avd 53, Mikael Larsson tfn 0736276604