Medlemsmöten

Våra planerade medlemsmöten 2020

Samtliga möten hålls på vår expedition Västgötegatan 1.
Parkering finns i Parkeringshuset Vårdtornet på Garvaregatan.

Avdelning 53 Sektion Braviken Fiberväven
21 januari kl 16.00
Årsmöte