Medlemsmöten

Våra planerade medlemsmöten 2019

Samtliga möten hålls på vår expedition Västgötegatan 1.
Parkering finns i Parkeringshuset Vårdtornet på Garvaregatan.

Avdelning 53 Sektion Braviken Fiberväven
4 februari; Nomineringsmöte 24 januari
Årsmöte
19 mars;
Årsmöte
 16 april
 6 maj  13 juni
 28 aug