Medlemsmöten

Våra planerade medlemsmöten 2018

Samtliga möten hålls på vår expedition Västgötegatan 1.
Parkering finns i Parkeringshuset på Garvaregatan.

Avdelning 53 Sektion Braviken Fiberväven
 22 februari 24 januari
 13 mars årsmöte 12 april
4 juni
29 augusti Inställt
4 oktober
13 december