Pappers norrköpingsavdelningar höll gemensamt Valmedlemsmöte på Arbetets Museum

Delar ur Pappers förbundsledningen samt riksdagsman Peter Persson närvarade på ett gemensamt möte med Norköpings avdelningarna. Syftet med mötet var att informera om vad som vi bör tänka på vid valet den 9 september.

IMG_2137

Man känner en oro för att arbetsrätten kommer att försämras kraftigt  om fel partier får makten nästa mandatperiod. Risken för lönesänkningar är uppenbar om borgarnas krav på lägre a-kassenivåer och lagstadgade låga löner vid anställning av nyanlända.

Kommunal rådet Kikki Liljeblad (S) var med och informerade om den lokala politiken i Norrköping.

IMG_2136

När det gäller arbetslösheten har Norköping har lyckats minska den mer än rikssnittet.  Hon anser att skatte sänkningar inte är lösningen på de problem som finns och att oppositionen lovar runt och håller tunt.
Önskemål fanns att under Hösten arrangera ett liknande möte där vi kan diskutera de lokala frågorna i Norrköping.