Avdrags rätten på fackföreningsavgiften återinförs

Riksdagen beslutade den 16 maj att återinföra rätten att göra avdrag på skatten för 30 % av den inbetalda fackavgiften. Alla partier utom SD röstade för. Avdragsrätten börjarar gälla från den 1 juli 2018.